ІНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ

  Олена Кизим, Надія Чунакова (Харків, Україна) |    Download article

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Необхідність реформування системи вищої освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою.