АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІККЕ ӨТУДІҢ ЗАМАНАУИ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

  Жұпар Жалғасбекова, Ақбота Даулетбай (Астана, Қазақстан) |    Download article

Қазақстанда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар заманауи білім берудің бір бөлігіне айналды. Мұны енгізу мен қолданудың басты мақсаты заманауи, қолжетімді және өзекті білімге негізделген ақпараттық кеңістік жасау. Бұл, өз кезегінде, білім беру мекемелерінде азаматтардың үнемі дамуында, жаңа құзіреттіліктерді қалыптастыруында және ойлау ауқымын кеңейтуде қажеттіліктерін қанағаттандырумен қол жеткізіледі.