ЕВІДЕНЦІЙНА СЕМАНТИКА ПЕРЦЕПТИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ

  Володимир Яслик (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

У граматиці сучасної української літературної мови актуальною є необхідність з’ясувати природу евіденції, її різновиди, способи та засоби вираження. Мета дослідження – виявити та описати основні способи вираження перцептивноїевіденційної семантики.