ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ТАНЦЯМИ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У ДІВЧАТ 14 – 15 РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ В ОЗДОРОВЧИХ ГРУПАХ

  Андрій Федоряка (Дніпро, Україна) |    Download article

Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку гнучкості танцюристок 14 – 15 років. Визначається вплив експериментальної системи занять спортивними танцями з оздоровчою спрямованістю на фізичний розвиток, фізичну та функціональну підготовленість дівчат. Вступ. Останніми роками великого поширення набули різні практики оздоровчого тренування. Популярними стало східне єдиноборство, фітнес, заняття різними видами танцю. Так само дуже популярним у наш час є гнучке, пластичне, гармонійно розвинуте тіло.