ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Олександр Лозовой (Харкiв, Україна) |    Download article

Зважаючи на комплексний характер підприємницького права, захист прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється за допомогою норм багатьох галузей права: конституційного, цивільного, адміністративного, трудового та інших. Проте засоби охорони зазначених чотирьох галузей права можна вважати найважливішими.