РОЗПОДІЛ МАЙНА МІЖ УЧАСНИКАМИ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  Л.В. Леонтьева, С.Е. Моренець (Харків,Україна) |    Download article

Метою цієї статті є дослідження особли­востей правового регулювання розподілу майна підприємства, що ліквідується, між його учасниками, виявлення недоліків чин­ного законодавства та розроблення пропози­цій щодо його вдосконалення, а також фор­мулювання теоретичних положень.