СКЛАД І ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

  Юрій Бондаренко (Харків, Україна) |    Download article

Відповідно до ст. 19 Конвенції для забезпечення додержання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї створюється Суд, який функціонує на постійній основі. Порядок формування та діяльності Суду, його компетенція, процедура розгляду ним справ регламентується розділом 2 Конвенції та Регламентом Суду, який було суттєво змінено з моменту набуття чинності Протоколом № 14 до Конвенції.