ПРО ПРОФІЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ РОЗДІЛІВ КУРСУ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ

  Ксенія Юр'єва, Ольга Кутова, Олександр Шаповалов (Харків, Україна) |    Download article

Провідною формою організації підготовки випускників вищих учбових закладів є предметна система, у рамках якої студент вирішує, як правило, завдання тієї або іншої дисципліни, зазвичай не пов'язуючи їх з формуванням професіоналізму.