МЕДІАОСВІТА ЯК ФАКОР ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Download article

У статті розглянуто особливості використання інформаційно-цифрових технологій в системі післядипломної педагогічної освіти майбутніх фахівців з різних спеціальностей, які дозволяють зробити навчальний процес ефективним та індивідуалізованим. Актуальність дослідження обумовлена соціально-економічними процесами, які відбуваються в сучасному суспільстві під впливом інформатизації та цифрової комунікації та підтримки інноваційного підходу у перепідготовці сучасних фахівців. Розкрито поняття професійного математичного пакету з точки зору педагогіки та інформатики. Обґрунтовано доцільність використання пакету Mathcad при розв’язанні прикладних математичних задач, наведено приклад програмної реалізації.