КРИТЕРІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

  Олексій Вапняр (Одеса, Україна) |    Download article

Процес входження України в загальноєвропейський простір потребує вдосконалення системи підготовки майбутніх учителів. Особливої значущості в цьому аспекті набувають нові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів музики, спрямовані на формування їхнього світогляду, самостійності, творчої ініціативи, здатності до повноцінного осягнення творів музичного мистецтва.