РОЛЬ ОРФОЕПІЇ У ВІДТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ ІНШОМОВНОГО МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ВИКОНАВСЬКО-ХОРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  Анна Сайтарли (Одеса, Україна) |    Download article

Залучення шкільної молоді до хорового співу - завдання, важливість якого визначається роллю активної музичної зокрема - співочої діяльності в духовному збагаченні і художньому вихованні нових поколінь. Ступінь зацікавленості школярів систематичними заняттями хоровим співом багато в чому визначається їх інтересом до хорового виконавства, можливістю висловити свої емоції, почуття, переживання в художній формі. Підтримка і розвиток цього інтересу обумовлена якістю діяльності керівника хору, його професійною майстерністю, умінням знаходити взаєморозуміння з членами хорового колективу, досягати разом з ними художньо яскравих результатів.