ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

  Катерина Савіцька (Одеса, Україна) |    Download article

Протягом багатьох років бактерії розглядалися переважно як автономні одноклітинні організми з невеликим потенціалом для колективної поведінки. Проте, зараз зростає розуміння, що бактеріальні клітини насправді, дуже комунікабельні [13]. Тому виникає необхідність переходу від традиційного уявлення про бактерій як строго одноклітинних організмів до визначення мікробних спільнот як цілісних структур, що регулюють свої поведінкові реакції залежно від зміни умов існування [5].