ЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ДІЇ СВІТЛА

  Сергій Овчинніков (Одеса, Україна)  |    Download article

Загальна характеристика впливу сонячного опромінення на біологічні об’єкти Фотодинамічний вплив (ФДВ) базується на взаємодії світла певної довжини хвилі та фотосенсибілізатора (ФС), яка призводить до утворення активних форм кисню (АФК), які, як відомо, є цитотоксичними агентами, що викликають структурні пошкодження клітин і призводять до їх загибелі [1]. Проте одними з недоліків двохкомпонентного ФДВ, тобто використання фотосенсибілізатора та світла, є неселективна взаємодія окремих сполук із певними бактеріями або інфікованими тканинами, через що відбувається накопичення застосованих речовин у здорових клітинах організму. Ці «побічні» ефекти фотоантимікробної терапії сприяють спробам самостійного, без додавання екзогенних ФС, використання світла як протибактеріального засобу