АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ПОРФІРИНІВ

  Михайло Васильєв (Одеса, Україна) |    Download article

Пошук і створення нових засобів лікування інфекційних захворювань, зокрема тих, збудники яких характеризуються зростаючою стійкістю до сучасних антибіотичних засобів, є актуальним напрямком мікробіологічних та біотехнологічних досліджень. Антибіотичні засоби, які використовуються в терапії, на сьогодні все більш втрачають свою ефективність, через появу резистентних штамів мікроорганізмів та небажану побічну дію цих речовин на імунну систему. Тому необхідно використовувати альтернативні більш безпечні препарати. Одним з нових підходів в лікуванні інфекційних захворювань є терапія з використанням тетрапіррольних сполук порфіринового ряду [1].