КОПИНГ-ПОВЕДІНКА ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

  Олександр Чепур (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Download article

У сучасних соціально-економічних умовах життя кожної людини насичене складними ситуаціями, які змушують її долати різні перепони, труднощі або пристосовуватися до них. Складність, динамічність та суперечливість життя ставлять особистість перед необхідністю пошуку найбільш вигідних виходів з складних життєвих ситуацій, а також різних криз – від життєвих до економічних. Проблема подолання життєвих труднощів носить назву опановуючої поведінки (копінг-поведінка) і є нині однією з актуальних у сучасній психології. Поняття «опановуюча поведінка» походить від англ. «to cope» - опановувати, долати. Таким чином, опанування та копінг є синонімічними поняттями. Виникнення труднощів неможна уникнути, оскільки вони є природнім, закономірним наслідком складного процесу взаємодії суб’єкта з оточуючим світом. У зв’язку з цим людині необхідно постійно використовувати всі можливі ресурси для того, щоб долаючи труднощі залишатися адаптивною і почуватися більш менш безпечно [1].