Модель формування готовності майбутнього вихователя до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку

  Тетяна Філімонова (Миколаїв, Україна) |    Download article

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом формування в Україні єдиної політичної нації, а патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України. Тому проблема готовності студентів до патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах актуальна як ніколи.