ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ

  Євгенія Сотнікова ( Харків, Україна) |    Download article

нтеграція України до Європейського та світового освітнього простору викликала необхідність переглянути підходи до навчання студентів, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості формування життє спроможної особистості.