ВИКОРИСТАННЯ КОЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

  Валентина Мелаш (Мелітополь, Україна) Ірина Новохатня (Мелітополь, Україна) |    Download article

Популяція Homosapiens досягла останніх біосферних меж і відчуває зворотні удари ‒ нелінійну реакцію на свою експансію, типовий процес заповнення екологічної ніші. Такою нішею цього разу є вся планета. Ми увійшли в “епоху біфуркацій”, породжену інтерференцією багатьох циклічних соціокультурних процесів на хиткій межі самовинищення, екстенсивного розвитку техногенної цивілізації.