ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

  Ольга Кузьмічова (м. Дніпро, Україна) Любов Перетятько (м. Дніпро, Україна) Юлія Тонконіг (с. Вишневе, Дніпропетровська область, Україна) |    Download article

Кардинальнаперебудовавідносинвсистемі“природа – суспільство – особистість” напочаткуІІІтисячоліттядемонструєнеобхідністьзміниіснуючихстереотипівспоживаннятагосподарськоговикористанняресурсівдовкіллявідповіднодопотребмайбуття.Сьогоднібільшістьвченихвизнає,щолюдивтратилиприйнятні (застосовуваніпротягомминулихтисячоліть)