ІНТЕРАКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MINECRAFT ТА THE SIMS В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОЕКТУВАННЯ І ДИЗАЙН ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ”

  Галина Долгопола, Ігор Климчук (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Система навчання і погляди на неї постійно розвиваються у всьому світі. Формується цілісний світогляд стосовно стану та перспектив розвитку суспільства в цілому та процесу навчання і працевлаштування випускника, стосовно навичок щодо практичної реалізації проектів, які спрямовані на сталий розвиток територій.