ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Анастасія Варениченко (Мелітополь, Україна) Яна Бокша (Запоріжжя, Україна) Ярослава Зіненко (Карнаухівка, Україна) |    Download article

В умовах процесу переоцінки цінностей все більшої актуальності набуває гуманна педагогіка, яка шукає нові підходи до творчої особистості учня, його духовного розвитку, духовної культури. Інноваційна гуманна педагогіка, що базується на духовній взаємодії учасників педагогічного процесу, є актуальною й перспективною.