ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВИХ ВЗАЄМИН МІЖ УЧИТЕЛЬСЬКИМ ТА УЧНІВСЬКИМ КОЛЕКТИВАМИ

  Анна Бублик (Миколаїв,Україна) |    Download article

В ході вивчення взаємин в педагогічному колективі дослідники частіше звертаються або до вчителя, його стилів, позицій, особливостей взаємодії з учнями та колегами, або до взаємин між учнями, але ставленню учнів до вчителів приділяється набагато менше уваги.