ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ПЕНСІЇ

  Людмила Кравчук (Чернівці, Україна) |    Download article

Говорячи про адаптацію варто зазначити про складність та багатоаспектність змісту даного поняття, що зумовлює необхідність аналізу існуючих в науковій літературі поглядів та підходів до його розуміння. Адаптація, це міжпредметна категорія, у різних науках вона трактується по-різному. В даний час соціологами, педагогами, медичними працівниками та психологами ведуться дослідження процесу адаптації. Вагомий внесок у розробку найважливіших питань процесу адаптації внесли такі вітчизняні дослідники, як Л. Корель, Л. Лубишева, Н. Савотіна, Л. Шпак, В. Ядов. При цьому слід зазначити, що велика частина досліджень останнім часом велася на стику соціології, соціальної психології та педагогіки. Активна роль суб’єкта в адаптації розглядається в працях А. Реана, Я. Коломинского, С. Кривцова.