Алелопатичні властивості Acer negundo L.

  Галина Москалик, Валентина Марчук (Чернівці, Україна) |    Download article

Наразі науковці відмічають активне проникнення в природні та напівприродні рослинні угруповання адвентивних інвазійних видів. Поява їх в екосистемах призводить до зменшення видового різноманіття, проективного покриття, а також зникнення аборигенних видів, що викликає трансформацію екосистем та їх деградацію. Відомо [12], що інвазії видів належать до другої за значимістю загроз біорізноманіттю, після знищення середовища існування.