ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПРОЯВІВ РОЗЛАДІВ СПЕКТРУ АУТИЗМУ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

  Марія Дубовик (Київ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Розлади спектра аутизму (РСА) – порушення розвитку, що діагностується в ранньому дитинстві (F 84.0 – F 84.5). За даними офіційної статистики кожна 88-ма дитина страждає на розлади аутистичного спектру. Варто зазначити, що порушення, характерні для аутизму, зберігаються впродовж усього життя і накладають свій відбиток на всі сфери життєдіяльності особи з РСА. Хоча фактично діагноз аутизму стосується тільки дитячого віку, очевидною є необхідність подальших досліджень динаміки основних проявів РСА в усіх вікових періодах.