FORS TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TARKIBIY UNSURI SIFATIDA IRIMLARNING QOLLANISHI

  Abduvahob VAHIDOV (Самарканд, Узбекистан) |    Download article

Dunyoda mavjud bo’lgan har bir til turli lug’aviy va frazeologik unsurlardan tarkib topgan bo’lib, bu unsurlarning paydo bo’lishi ushbu tillarning vujudga kelishi va shakllanish jarayoniga qattiq bog’liqdir.