TA’LIM-TARBIYA VA MILLIY QADRIYATLAR PSIXOLOGIYASI

  Xursanqul Tursunmurodov, Olim Qodirov (Samarqand, O’zbekiston) |    Download article

Xalqimiz o`z oldiga ezgu va ulug` maqsadlar qo`yib, tinch-osoyishta hayot kechirayotgan, o`z kuchi va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqorolik jamiyati qurish yo`lida ulkan natijalarni qo`lga kiritayotgan bir zamonda yashamoqdamiz. Mamlakatimiz qiyofasi, xalqimizning hayot tarsi izchil yuksalib, yaxshilanib bormoqda. Istiqlolimizning dastlabki kunlaridan boshlab tanlab olingan, taraqqiyotning «O`zbek modeli» degan nom bilan dunyoda e`tirof etilgan milliy rivojlanish yo`limizning amaliy samarali, bugunki kunda hayotimizning barcha soha va tarmoqlarida yaqqol ko`zga tashlanmoqda.