ҐРУНТОВИЙ СТІК РІЧОК В БАСЕЙНІ ПІВДЕННОГО БУГУ

  Ольга Шаменкова, Олег Прокоф’єв (Одеса, Україна)  |    Download article

Південний Буг третя за довжиною (після Дніпра та Дністра) річка України і найбільша, яка тече виключно територією України – довжина її 806 км, площа 63700 км2. Південний Буг відноситься до річок, стік яких використовується в багатьох господарських сферах. Основними водокористувачами є гідроенергетика, промислове і комунальне водопостачання, зрошування для яких важливим показником є водність річок у лімітуючі сезони та період [1]. Отже визначення розрахункових характеристик мінімального стоку річок є актуальною науковою та водогосподарською задачею для басейну р. Південний Буг, особливо в умовах змін клімату, що відбуваються.