Ірина Прокоф’єва, Андрій Сущенко, Олег Прокоф’єв (Одеса, Україна)

  Ірина Прокоф’єва, Андрій Сущенко, Олег Прокоф’єв (Одеса, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. В останні роки увагу вчених все частіше привертають глобальні зміни клімату та їх регіональні особливості. Відомо, що глобальне потепління, яке спостерігалося у другій половині ХХ століття та продовжується у ХХI столітті, характеризується в полярних регіонах збільшенням температури повітря, вологовмісту тропосфери, кількості опадів, що впливає на стан льодовикового куполу, морських льодовиків та площу розповсюдження морського льоду [1]. В якості прикладу можна навести Антарктичний півострів: він характеризується темпами потепління, які в декілька разів перевищують глобальне середнє значення [2]. Посилення танення снігу та льоду може призвести до масштабних наслідків для оточуючого середовища та екосистем Антарктичного півострова [3, 4].