ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬОГО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ, ЗА РУХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМПОНЕНТІВ

  Ганна Бражник (Харків, Україна) |    Download article

Будівельно-технічні властивості бетонів залежать від якості вхідних компонентів та їх співвідношення в бетонній суміші. На долю крупного заповнювача щебеню, що утворює жорсткий каркас бетону, припадає приблизно 50 % від усієї його маси. Однією із важливих вимог до крупного заповнювача є міцність зерен. Для важкого бетону може використовуватися щебінь із вивержених порід марки не нижче М 800, метаморфічних порід – марки не нижче М 600 та осадових порід – марки не нижче М 300. Марка щебеню з природного каменю повинна бути вище марки бетону не менше ніж у 1,5 – 2 рази. Згідно з даними Б.Ніколаєва найбільш щільна суміш двох фракцій заповнювача буде досягнута у тому випадку, коли розмір зерен однієї з них майже у 6,5 разів менший за розмір зерен іншої фракції, а наявність зерен проміжних фракцій є небажаною.