ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА

  Андрій Гараєв (Харків, Україна) |    Download article

У процесі побудови правової держави особливо гостро постає питання про надійний захист трудових прав громадян. Державні гарантії захисту основних трудових прав громадян закріплені у ст. 43 Конституції України. Для належного забезпечення цих гарантій необхідно ґрунтовно оновити трудове законодавство та привести його норми у відповідність до ринкових відносин і міжнародних стандартів. Відповідних змін потребує і законодавство, що регулює особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.