МОДУЛЬ ОТРИМАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ДВИГУНІВ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

  Станіслав Ольховіков (Харків, Україна) |    Download article

Основний тип силової установки, який застосовується в даний час в аві-ації та ракетобудуванні – газотурбінний двигун (ГТД). Основу ГТД складає багатоступінчаста лопаткова машина, що включає набір обертових (сопло-вих) апаратів компресора і турбіни. Технічний стан ротора турбокомпресора багато в чому визначає ресурс і надійність силової установки і, отже, безпеку польотів літального апарата. У цьому зв'язку контроль і діагностування ста-ну ГТД по вібраційних параметрах являє собою один з найважливіших на-прямків у загальній системі технічної діагностики.