ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Лариса Лавриненко (Київ, Україна) |    Download article

Сучасна система вищої освіти є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того щоб українська вища освіта по-справжньому ефективно виконувала ці важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-економічному контексті. Об’єднання національних освітніх систем різного типу і рівня, що значно різняться за філософськими та культурними традиціями, цілями і завданнями та якісним станом – це сучасний світовий освітній простір [1]. Тому його зазвичай порівнюють із єдиним організмом, який формується за наявністю у кожній освітній системі у глобальному та світовому аспектах глобальних тенденцій, а з іншого – збереженні національних особливостей.