ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  Сергій Самойлик, Василь Максим’як (Дрогобич, Україна) |    Download article

Найважливішою проблемою суспільства було і залишається піклування про здоров’я кожного громадянина. Пріоритетним завданням освіти є виховання особистості вчителя, яка відповідально ставиться як до власного здоров’я, так і до здоров’я оточуючих як до вищої соціальної цінності. Одним з головних завдань у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури – є формування у них високого рівня культури здоров’я. Адже саме вчитель фізичної культури не тільки формує в учнів уявлення про здоров’я, його роль у житті людини, а й застосовує в педагогічній практиці технології, які формують здоров’язбережувальну компетентність учнів.