ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Віра Мурашковська, Олена Слєднікова, Аліна Подзолкіна (Чернігів, Україна) |    Download article

Модернізація вітчизняної освіти, що проводиться на тлі кризи всіх систем життєзабезпечення, супроводжується загостреннями проблем в цій сфері, які свідчать про внутрішні проблеми в освіті. Тому процедура вибору перспективних соціально-педагогічних напрямків зміни освіти, передбачає опору на теоретичні концепції, що враховують особливості сучасної освіти, специфіку розвитку педагогічної науки, можливості сучасного технологічного забезпечення особистісно-орієнтованої освіти. Отже, освіту необхідно розглядати як цілісну систему, що має власну інфраструктуру і яка розвивається відповідно до власних цілей і закономірностей. Нові орієнтири розвитку освіти не повинні формулюватися ззовні, вони повинні природно «виростати» з існуючих культурно-педагогічних традицій.