МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇУ ПРОЦЕСІФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ

  Альона Лещенко (Херсон, Україна) |    Download article

Галузь морського судноплавства завжди вирізнялася не тільки складністю професійної діяльності, але й неабияким рівнем психічних та емоційних витрат. Безумовно, сукупність усіх складових професійної підготови майбутнього морського офіцера формує значно більші вимоги до його світоглядної культури, адже він має нести відповідальність за свій світоглядний вибір, так як презентує свою батьківщину на світовому ринку праці та завжди спілкується з представниками різних національностей. Таким чином, проблема формування світогляду майбутніх морських фахівців є актуальноюпроблемою сучасної морської освіти.