ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ

  Владислава Ус (Харків ,Україна) |    Download article

З давніх часів люди займалися творчістю, і саме творча діяльність була однією з рушійних сил розвитку людської цивілізації, бо вона невід’ємна від людини і виникає у процесі пізнання навколишнього світу. Одним із перших поняття творчості означив давньогрецький філософ Платон. Так, у філософському творі «Пир» зустрічається таке визначення творчості: «Усякий перехід з небуття в буття - це творчість, отже, створення будь-яких творів мистецтва й ремесла можна назвати творчістю, а всіх творців - їхніми творцями». У академічному тлумачному словнику української мови творчість визначена, як діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей, або діяльність, пройнята елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку.