ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ

  Попов М.О Александров Я.Є (Харків, Україна) |    Download article

Авторські права — це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. У час новітніх технологій та стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, саме сьогодні авторські права набули надзвичайного значення. Адже зараз значення інтелектуальної власності витіснило матеріальну. Охорона, яка надається інтелектуальній власності законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів і раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищення культурного рівня громадян.