КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ

  Вікторія Севідова (Харків, Україна) |    Download article

Серед медичних наук судова медицина посідає особливе місце. Це галузь науки, яка потребує знань як з медицини, так і з юриспруденції. Виникнення судової медицини історично пов’язане з необхідністю використання медичних знань для потреб правосуддя, особливо при розслідуванні різних злочинів, спрямованих проти здоров’я чи життя людей. У певні історичні періоди в різних країнах ця наука дістала різні назви: правознавство, медичне правознавство, лікарське законодавство тощо. Вперше назву «судова медицина» цій дисципліні дав німецький вчений Й.Бонн у 1690 р.