СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ДІТЯМ ВРАЗЛИВИХ ГРУП В УКРАЇНІ У 70-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

  Юлія Семенова (Луганськ, Україна) |    Download article

У 1985 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли Постанову «Про заходи щодо поліпшення виховання, навчання і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах». Постанова дозволила не тільки матеріально зміцнити названі установи, але і поліпшити стан вихованців. Після прийняття Постанови Ради Міністрів СРСР (1988) «Про створення дитячих будинків сімейного типу» турбота про дітей-сиріт набула більш індивідуального характеру [1, с. 216].