БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ

  Поверніна Дарія Миколаївна (м. Харків, Україна) |    Download article

З останніми роками на території України проблеми з економічними злочинами завдали великих збитків українській системі економіки. Ці проблеми були пов’язані з застосуванням все більш винахідливих способів та обсягу вчинення економічних злочинів, про що свідчить сучасний стан економіки України та збільшення прибутків мільйонерів. На данний час є доведеним, що економічна злочинність – негативне явище тіньового, латентного характеру. Вона являє собою об’єкт досліджень системи наук: кримінального права, кримінології, криміналістики. Злочинність в економіці – це організована злочинність, найбільш небезпечне явище в державах.