ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

  Вікторія Анікейцева, Юлія Саприкіна (Харків, Україна) |    Download article

Метою статті є спроба проаналізувати основні підходи до періодизації історії держави і права України, що має важливе методологічне значення для опанування курсу, оскільки саме періодизація є одним з ключових чинників, які сприяють розумінню рушійних сил і загальних закономірностей історичного процесу розвитку людства й з'ясуванню специфіки розвитку державних і правових інститутів.