Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ Дене шынықтыру пәні бағдарламасындағы қолданбалы жаттығулары

  Галина Агапова, Олег Волков (Астана, Казахстан) |    Download article

Дене шынықтыру пәнінің мақсаты болып физикалық дамуды, денсаулықты күшейтуді, жоғары шығармашыл кәсіби белсенділікке дайындалуды қамтамасыз ететін білім жүйесін, практикалық біліктілік пен білімділікті игеру болып табылады. Біздің ойымызша, бұл мақсатқа дене шынықтыру пәні барысында қолданбалы жаттығуларды жасау арқылы жетуге болады.