ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ

  Олена Абрамова (Дніпро, Україна) |    Download article

Переклад термінів є одним із складних аспектів перекладу науково-технічної літератури, оскільки розробка нових обладнань і процесів та пов’язана з цим поява нових лексичних одиниць призводить до постійних змін в термінологічному складі технічних галузей. Адекватність перекладу термінологічних одиниць насамперед залежить від досконалого оволодіння перекладачем термінологією певної галузі наукової або технічної сфери діяльності людства. Зазначимо, що терміни, на відміну від загальновживаних слів повинні бути точними, однозначними, стислими та стилістично нейтральними [6]. Однак перелічені основні характеристики терміна проявляються лише у рамках певної термінології.