ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДІВ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

  Юлія Мединська, Софія Фостяк (Львів, Україна) |    Download article

Актуальність дослідження. Лікування пацієнтів, котрі страждають на соматоформні розлади, є серйозним викликом у практиці лікаря загального профілю. Складність проведення якісної діагностики та адекватного лікування полягає у тому, що розлади цих пацієнтів знаходяться на стику психопатології та клініки внутрішніх хвороб. Такі пацієнти місяцями та навіть роками не знаходять розуміння і ефективної допомоги у лікарів-терапевтів, які не володіють достатніми знаннями та досвідом психопатологічної діагностики та психотерапії [4, с.6]. Ізольована фармакологічна допомога, яку намагається надати лікар загальної практики, дуже часто стає «рухом за симптомом» - серією атак окремих симптомів найрізноманітнішими фармакологічними препаратами без бажаного результату. Виходом у цій ситуації є поєднання психологічної допомоги та медикаментозного лікування, яке спирається на чітке розуміння лікарем загальної практики доцільності комплексного фармакологічного і психотерапевтичного лікування, що і стало темою даного дослідження.