УСВІДОМЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ

  Леонід КОЧЕРИГІН, (Київ, Україна) |    Download article

Актуальність проблеми. Аналіз наукових праць, що присвячені проблемам методології педагогіки та педагогічних досліджень свідчить, що під методологією педагогіки розуміється система знань про вихідні положення, підґрунтя та структуру педагогічної теорії, про принципи підходу та способи добування знань, які правильно відображають педагогічну діяльність, що безперервно змінюється в умовах суспільства, яке розвивається.