СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АСПЕКТІ ПРОТИДІЇ ЖОРСТОКОСТІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Любов Крамаренко (Суми,Україна) |    Download article

Проблема жорстокості, його причин, наслідків та пошуку ефективних шляхів подолання набуває все більшої актуальності для українського суспільства, незалежно від віку, статі, етнічного походження, фізичних та матеріальних можливостей людини. Це пов’язано із багатьма соціально-економічними та психологічними чинниками, серед яких слід відзначити: збільшення кількості неповних сімей в результаті розлучень та виїзду батьків за кордон, відвертої неконтрольованої пропаганди насильства та агресії на відео та телеекранах. За даними міжнародних та вітчизняних громадських організацій разом з кризовими явищами у суспільстві, які супроводжуються зростанням соціальної напруги, за останні роки набули поширення випадки проявів жорстокості щодо дітей з боку дорослих, як батьків, так і педагогічних працівників, а також з боку однолітків. Практика показує, що зростає також і кількість агресивних проявів у дітей, що виявляється у протиправній поведінці, поширенні негативних явищ.