ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ НА ШКІЛЬНИХ МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

  Віра Кобелюк (Київ, Україна) |    Download article

Проблема толерантності в українському суспільстві пов’язана насамперед із необхідністю подолання внутрішньої політичної, соціальної та релігійної роз’єднаності народу. Нетерпимість, жорстокість, невихованість є однією з найбільших глобальних проблем сучасного світу. Саме тому виникає інтерес до явища толерантності, потреба дослідження даної проблеми, яка має розглядатися як один з можливих шляхів подолання соціальної напруженості серед населення. До важливих, пріоритетних напрямків реформування навчально-виховного процесу відноситься реалізація принципів загальнолюдської моралі, формування усвідомлення взаємозв’язку свободи, прав людини та її громадянської відповідальності, вміння міжособистісного спілкування та підготовка підростаючого покоління до життя в умовах полікультурного простору.