ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТА ВИКЛИКАЮТЬ РОЗВИТОК ІМУНОДЕФІЦИТУ

  Людмила Диптан (Київ, Україна) |    Download article

Незважаючи на величезні успіхи у дослідженні процесів старіння клітин, вільних радикалів, генів довголіття та інших перспективних напрямів геронтології, процес старіння людини і до сьогодні залишається не до кінця дослідженим. Проблема створення єдиної теорії старіння ускладнюється ще й тим, що зміни, пов’язані з ним, відбуваються неоднаково як у різних індивідів одного виду, які розрізняються за стійкістю до хвороб і стресових впливів довкілля, так і в різних клітинах [1, 2].