ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  Людмила Діхтярь, Дарина Тур (Хорол, Україна)  |    Download article

В умовах формування відкритого суспільства й інтеграції культур виникає потреба розвивати вміння і здібності людини адекватно брати участь у міжкультурному спілкуванні в різноманітних сферах життєдіяльності. Відповідно під час вивчення економічних дисциплін виняткового значення набуває не лише засвоєння теоретичного матеріалу, але й формування економічної компетенції як запоруки здатності студентів ефективно вступати у міжкультурні відносини.